IBAN: NL61ABNA 0621957739

Van “Ontwikkelingssamenwerking” naar “Samen werken aan ontwikkeling”

Stichting Together stelt zich ten doel de levensomstandigheden van groepen allerarmste mensen in het zuiden van India duurzaam te verbeteren, zodat het voor deze bevolkingsgroepen mogelijk wordt hun bestaan zelfstandig verder te ontwikkelen. Wij doen dat mede door projecten (huisvesting, landbouw, onderwijs, medisch e.d.) naar behoefte ter plekke te realiseren.
Op basis van een projectvoorstel uit India wordt het project beoordeeld in nauw overleg met alle betrokken partijen en waar gewenst met een professional van buiten de organisatie. Zo nodig worden aanpassingen voorgesteld..

Het voltallige bestuur moet akkoord geven voor de uitvoering van het project. De projectomschrijving vormt het uitgangspunt om bedrijven, instellingen en particulieren te benaderen met het verzoek een financiële bijdrage te leveren. Op basis van de periodieke verslaggeving en controle worden de projecten vanuit Nederland nauwlettend gevolgd en soms bijgestuurd. Bestuursleden van de stichting bezoeken om de paar jaar (op eigen kosten) de projecten. Alle bestuursleden (voorzitter, secretaris/penningmeester en een aantal specialisten inzake communicatie, zorg en bedrijfsontwikkelingen) zijn vrijwilligers die geen vergoeding krijgen. Stichting Together is een Anbi- non-profit organisatie zonder winstoogmerk

 • Nieuwsbrief Voorjaar 2024

  Bezoek aan de projecten. Afgelopen januari is een aantal bestuursleden op bezoek geweest bij het ontwikkelingsproject van Stichting Together in Anbaham op het platteland in het zuiden van India.  Na aankomst in Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu, moesten we nog een uurtje of zes rijden om op de plaats van bestemming, onze projectplaats, aan…

  Lees meer

  Nieuwsbrief Voorjaar 2024
 • Nieuwsbrief december 2023

  We hebben een aangepaste, nieuwe website. Het heeft even geduurd, er waren wat strubbelingen, maar sinds kort hebben we een nieuwe website. Deze website heeft een aangepaste inhoud en een vernieuwde opzet. Ook is de naam van de website veranderd. De nieuwe naam is: https://www.stichting-together.nl Op de nieuwe site vindt u ook een qr-code die het…

  Lees meer

  Nieuwsbrief december 2023
 • Nieuwsbrief mei 2023

  Harry Geven overleden. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van ons collega-bestuurslid Harry Geven. Harry is op donderdag 20 april op 65-jarige leeftijd overleden. Hij heeft zich de afgelopen 10 jaar sterk gemaakt voor vooral de medische zorg verlenende projecten binnen het totaalproject. Mede op zijn initiatief is het TogetherHome er gekomen, het opvangtehuis voor…

  Lees meer

  Nieuwsbrief mei 2023
 • Nieuwsbrief Najaar 2022 

    Selfsupporting. Stichting Together is zoals bekend momenteel bezig met een groot selfsupporting project. Het selfsupporting totaalproject bestaat uit meerdere deelprojecten. Om selfsupporting te  kunnen zijn heb je projecten nodig die behalve geld kosten ook projecten die geld opleveren. Daarnaast is steun van de lokale bevolking nodig en subsidie van de Indiase overheid. Zo  hebben…

  Lees meer

  Nieuwsbrief Najaar 2022 
 • Nieuwsbrief Zomer 2022 

   Oprichter Gerard Bodde overleden. De wereld is aan het veranderen. De covid-19 pandemie en nu de oorlog in Oekraïne hebben  grote invloed op het dagelijkse leven overal in de wereld. Ook Stichting Together ontkomt  daar niet aan. Het werk in India verloopt soms niet zo voortvarend als we gewend zijn, maar  het ligt zeker niet…

  Lees meer

  Nieuwsbrief Zomer 2022 
 • Nieuwsbrief december 2021 

    Geduld en vertrouwen.  Opnieuw een bijzonder jaar dat nu ten einde loopt. Een jaar geleden hadden we de hoop dat  we in de loop van 2021 afscheid zouden kunnen nemen van alle corona ellende, maar dat  mocht niet zo zijn. Geduld en vertrouwen hadden we nodig om ondanks deze grote  tegenvaller toch door te…

  Lees meer

  Nieuwsbrief december 2021 
 • Nieuwsbrief Najaar 2021 

     De invloed van Covid 19. Al vele jaren houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in ons projectgebied in India.  Door de moderne communicatiemiddelen speelt de afstand een minder grote rol dan voorheen. Elke twee jaar gaat een delegatie van de stichting een paar weken op bezoek bij  de projecten. Dan worden de…

  Lees meer

  Nieuwsbrief Najaar 2021