IBAN: NL61ABNA 0621957739

Het Togetherhome is een huis waar opvang wordt geboden aan volwassenen met een verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen. 
De opvang voor deze mensen wordt al vaak geregeld door particuliere initiatieven, maar daar is een groot tekort aan. Er is met name behoefte aan kleinschalige woonvormen waar de cliënten goede medische verzorging krijgen en waar zij op een professionele manier begeleid kunnen worden met maximale mogelijkheden voor ontwikkeling.

Harry Geven tussen jongens die ook na hun 18de jaar aandacht verdienen. 

De naam Togetherhome is door de stichting bedacht naar het voorbeeld van het Thomashuis in Terborg dat door bestuurslid Harry Geven en zijn vrouw Leonie werd gerund.

Het Togetherhome in India, net voor de opening.

Spelletjes doen in het Togetherhome.

De paters ter plaatse hebben grond beschikbaar gesteld voor een gebouw. In 2017 is met de bouw begonnen en tijdens het projectbezoek in maart 2018 is het gebouw officieel geopend waarbij een aantal bestuursleden aanwezig was. Het gebouw was in beginsel bedoeld voor circa 15 bewoners. Op termijn is dat aantal successievelijk uitgebreid met een tweede etage en anno 2023 vinden er gemiddeld 50 bewoners onderdak. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste gediplomeerde krachten.

In de loop van 2018 zijn de eerste bewoners in de accommodatie gehuisvest.