IBAN: NL61ABNA 0621957739

Nieuwsbrief Zomer 2022 

 Oprichter Gerard Bodde overleden.

De wereld is aan het veranderen. De covid-19 pandemie en nu de oorlog in Oekraïne hebben  grote invloed op het dagelijkse leven overal in de wereld. Ook Stichting Together ontkomt  daar niet aan. Het werk in India verloopt soms niet zo voortvarend als we gewend zijn, maar  het ligt zeker niet stil. Binnen het bestuur van onze stichting is er ook het een en ander veranderd. 

Op 29 maart 2022 is ons bestuurslid Gerard Bodde overleden. Gerard was oprichter van  Stichting Together in ’s-Heerenberg en jarenlang voorzitter. Bijna 20 jaar heeft Gerard zich  met zijn stichting ingezet voor de armste mensen in het zuiden van India. Tijdens een vakantie  werd hij geconfronteerd met de armoedige omstandigheden waaronder veel mensen daar  leefden. Velen woonden nog in een hutje van palmbladeren en iedereen had gebrek aan water. Gerard kwam in die tijd in contact met Mien Verheij, een ziekenhuisverpleegkundige uit  Doetinchem, die ook ontwikkelingshulp deed in India. Doordat mevrouw Verheij al op hoge  leeftijd was en de intensieve reizen niet meer aan kon, heeft Gerard haar werk deels  voortgezet en verder uitgebreid. De laatste jaren ging de gezondheid van Gerard geleidelijk  achteruit en dat kwam eind vorig jaar in een versnelling. Gerard is slechts 70 jaar geworden. 

We verliezen in Gerard een menselijke, gedreven en betrokken ontwikkelingswerker. We  wensen Dorothé en kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen. 

Foto’s; Ook in India is Gerard met veel eerbied herdacht. 

Bestuurlijke verjonging 

Aangezien de vergrijzing zich aankondigt binnen het huidige bestuur, waren we al enige tijd  op zoek naar jongere ontwikkelingswerkers. Zo kwamen we enkele jaren terug in contact met  Karin Willemse, een zorgmedewerkster, die ook regelmatig arme mensen in India helpt. Zij  vond in Stichting Together een organisatie die prima paste bij haar intentie. Inmiddels is zij  toegetreden tot het bestuur. Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Fiona van ’t Hullenaar.  Ja inderdaad, de dochter van onze secretaris. Zij heeft haar sporen vooral verdiend in de  zakelijke en financiële dienstverlening. Ze was al jarenlang donateur en gaat zich nu ook  inzetten voor de organisatorische kant van de stichting. We zijn erg blij met de versterking  door deze dames. 

Karin (boven) en Fiona.

Organisatie in India 

De corona pandemie heeft ook in India veel mensenlevens gekost. Ook onder de medewerkers  van onze projecten zijn mensen overleden. Natuurlijk heeft dat grote impact op het werk ter  plaatse. Daarnaast waren er verschuivingen binnen het kader van de Norbertijner paters. Het  is ons wel gelukt om de paters die het belangrijkste zijn voor onze projecten op hun  standplaats te houden. Voor de betreffende paters was dat een opluchting en voor ons is het  goed dat er mensen aan het roer staan die de situatie kennen.  

TogetherHome 

We hadden geluk dat de uitbreiding van het TogetherHome net op tijd gerealiseerd was  voordat ook daar de bouwkosten flink omhoog gingen. De bouw is klaar en het interieur en de  meubilering is ook op orde. Inmiddels verblijven er al meer dan 50 mensen met psychiatrische  problemen. Een aantal van hen werkt als dagbesteding ook al mee op de boerderij en op het  land. Dat past mooi in onze plannen voor een Self Supporting Center. Door de invloed van  corona heeft het Self Supporting principe wel wat vertraging opgelopen, het gaat nog steeds  de goede kant op maar zal wat meer tijd vergen. 

Foto; TogetherHome 

Medische post 

De voorbereidingen voor het realiseren van een medische post bij het TogetherHome gaan  gewoon door. Behalve voor de bewoners van het TogetherHome is die ook van belang voor de  mensen uit de omliggende dorpen. Het was even de vraag of de dorpsbewoners wel van een  christelijke zorginstelling gebruik zouden willen maken. Uit onderzoek blijkt dat er positief  op gereageerd wordt. Als ook de dorpsbewoners er gebruik van gaan maken is een vaste  bezetting haalbaar. 

De opstartkosten zijn wel aanmerkelijk hoger geworden. Dat komt hoofdzakelijk door de snel  stijgende kosten in de bouw vanwege inflatie en de oorlog in Oekraïne. We zullen dus een  extra beroep moeten doen op sponsoren en donateurs.

Projectbezoek 

Vanwege de covid-19 pandemie waren projectbezoeken de afgelopen jaren niet mogelijk. We  hopen begin 2023 de projecten weer te kunnen bezoeken. Natuurlijk is overleg met de mensen  ter plaatse goed mogelijk per e-mail, zoom en telefoon, maar er gaat niets boven persoonlijke  ontmoetingen. In de zomerperiode is een bezoek door ons bijna ondoenlijk vanwege  de hitte.  

Foto’s: Karin helpt Indiase vrouwen en een impressie bij de boerderij. 

Extra inzet is wenselijk en noodzakelijk 

De dames Karin en Fiona voegen meer zorgkennis toe aan het bestuur. Samen met onze  contactpersoon ter plaatse gaan ze plannen uitwerken om de kwaliteit van de zorg in het  TogetherHome op een hoger niveau te brengen. Dat zal te zijner tijd ook van pas komen voor  de medische post. Om de medische post te kunnen opstarten is er meer geld nodig. Zoals  vermeld zijn ook in India de bouwkosten flink gestegen. We vragen donateurs en sponsoren  dan ook om te bekijken wat ze extra kunnen doen om de armste mensen in het zuiden van  India, middels de projecten, een beter en gezonder leven te bezorgen.