IBAN: NL61ABNA 0621957739

Nieuwsbrief Najaar 2022 

 

Selfsupporting.

Stichting Together is zoals bekend momenteel bezig met een groot selfsupporting project. Het selfsupporting totaalproject bestaat uit meerdere deelprojecten. Om selfsupporting te  kunnen zijn heb je projecten nodig die behalve geld kosten ook projecten die geld opleveren. Daarnaast is steun van de lokale bevolking nodig en subsidie van de Indiase overheid. Zo  hebben we dus o.a. diverse boerderijen en landbouw als projecten die geld opbrengen en  het Togetherhome dat geld kost. Ook ontvangen we subsidie van de Indiase overheid. Het volgende deelproject wordt de dokterspost, zie verderop. Behalve zorgverlening in het Togetherhome alsmede straks bij de dokterspost geven alle projecten ook werkgelegenheid  aan de plaatselijke bevolking.   

Steun tijdens de corona periode

Togetherhome 

In het Togetherhome verblijven momenteel ongeveer 50 patiënten. De uitbreiding, met een  eerste verdieping, benodigd voor de opvang tot 50 personen, is intussen gerealiseerd. Een aantal van de bewoners helpt nu ook mee op de boerderijen, als een vorm van  dagbesteding. Niet alle bewoners zijn in staat om mee te werken door hun lichamelijk of  psychische beperking. Zie foto hieronder.  


Een nieuwe patiënt wordt gebracht bij het TogetherHome. 

Medische post (Primary Health Centre) 

De voorbereidingen voor het realiseren van een medische post zijn afgerond en de bouw  gaat binnenkort beginnen. Ook deze keer is de organisatie Wilde Ganzen bereid gevonden  om dit project samen met ons te realiseren. Onze dank gaat dan ook naar hen uit. Voor meer  informatie over Wilde Ganzen, kijk op hun website: www.wildeganzen.nl 

De medische post wordt een extra aanvulling qua zorgverlening aan de patiënten in het  Togetherhome. Daarnaast is de medische post ook beschikbaar voor de inwoners van de  plattelandsdorpen in de omgeving. Voor die mensen wordt het dan mogelijk om binnen  redelijke afstand medische hulp en zorg verleend te krijgen.

Boerderijen 

Om voor dit grote totaalproject dichterbij selfsupporting te komen is er uitgebreid met een  extra veehouderij met o.a. parelhoenders, eenden, kalkoenen en varkens. De winst wordt  behaald uit de verkoop van vlees en eieren.  

De resultaten van het eerder gerealiseerde melkveebedrijf en de geiten- en kippenboerderij  zijn hoopgevend. 

Zelfstandigheid voor vrouwen 

Bij onze projecten krijgen ook steeds meer vrouwen een betaalde baan. O.a. bij de teelt van  gewassen. Het is met name in deze regio een belangrijke bijdrage aan de zelfstandigheid van  vrouwen.  

Ook zijn er inmiddels vele citroenbomen en pinda-struiken geplant en wordt er een grote  moestuin aangelegd voor het verbouwen van diverse soorten groenten. Dit alles draagt ook  significant bij in het kader van werkgelegenheid voor deze arme vrouwen. 

Stabiel in roerige tijd 

Het gaat goed met de ontwikkelingen in het projectgebied. Vooral vanwege corona is er her  en der wat vertraging ontstaan maar in de huidige wereldwijde roerige tijd gaan de meeste  ontwikkelingen daar gestaag door.  

Dank 

Namens Stichting Together willen we iedereen bedanken die in welke vorm dan ook  bijgedragen heeft aan de projecten. Ook wij wensen iedereen prettige feestdagen en een  mooi 2023.