IBAN: NL61ABNA 0621957739

Nieuwsbrief december 2021 

 

Geduld en vertrouwen. 

Opnieuw een bijzonder jaar dat nu ten einde loopt. Een jaar geleden hadden we de hoop dat  we in de loop van 2021 afscheid zouden kunnen nemen van alle corona ellende, maar dat  mocht niet zo zijn. Geduld en vertrouwen hadden we nodig om ondanks deze grote  tegenvaller toch door te gaan met onze doelstelling, een betere toekomst voor de armste  mensen in het zuiden van India. We zijn trots op de mensen die ter plaatse aan ons  gezamenlijke project hebben doorgewerkt. Samen kunnen we de beste resultaten bereiken,  met vertrouwen in elkaar en in de toekomst.

Uitbreiding TogetherHome 

Het TogetherHome heeft dit jaar een extra verdieping gekregen. Ondanks alle beperkingen  door corona is het toch gelukt om de bouw gereed te krijgen. Het heeft wel wat meer tijd  gekost en er moet zo hier en daar nog wat afgewerkt worden maar inmiddels hebben wel  meer dan 50 mensen met een beperking hun intrek genomen in de nieuwbouw. Een mooi  resultaat dankzij de vele bijdragen van sponsoren en donateurs. Door de subsidie van de  Indiase overheid, de inkomsten van de boerderijen en de akkers en de lokale inkomsten krijgt  het selfsupporting principe zo een vaste basis. 

Projectbezoek uitgesteld 

Het plan was om komend januari of februari weer met een delegatie het projectgebied te  bezoeken, maar door de wereldwijde corona maatregelen is dat helaas nu niet mogelijk. We hadden dan ook graag een feestelijke heropening van het TogetherHome willen  meemaken, maar dat gaat nu niet. Natuurlijk is het belangrijkste dat het gebouw gebruikt  kan worden en dat is gelukt. Zodra het mogelijk is om veilig naar India te reizen zal er een  nieuw projectbezoek gepland worden.

Medische zorg 

Nu het TogetherHome meer bewoners heeft is er ook meer medische zorg nodig. Op dit  moment is een dokter of ziekenhuis niet in korte tijd te bereiken. Dat geldt niet alleen voor  de bewoners van het TogetherHome maar ook voor de bewoners van de omliggende dorpen.  Het ligt dus voor de hand dat gekeken wordt naar een gezamenlijke oplossing. In overleg met  onze partners ter plaatse is een plan gemaakt voor een medische post bij het TogetherHome. Daarin is naast behandelkamers voor de artsen en enkele verpleegsters, ook een ruimte  gepland voor de opname van enkele patiënten. Verder zal er ook een kleine apotheek  komen. De medische post krijgt als extra taak de zorg voor vrouwen. Met name de zorg bij  zwangerschap en bevalling hebben meer aandacht nodig maar ook anticonceptie. Daarnaast  is voorlichting op medisch gebied en vrouwenemancipatie een belangrijk onderwerp. 

Alles voor het project 

Deze medische post is onze nieuwe uitdaging voor de komende periode. De plannen zijn  gemaakt en nu moeten we voldoende budget zien te realiseren. Natuurlijk doen we daarvoor  weer een beroep op onze sponsoren en donateurs want zonder hen is dat niet mogelijk. We  hopen echter ook op nieuwe sponsoren. We denken daarbij aan mensen, bedrijven,  instellingen en organisaties die het nut van onze projecten inzien en zeker willen zijn dat hun  bijdrage goed wordt besteed en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. De bestuursleden  krijgen geen (onkosten)vergoeding, behoudens enkele verplichte onkosten komt alles ten  goede aan het project. Alle investeringen moeten leiden tot selfsupporting zodat het geen  bodemloze put wordt.

Bedankt voor uw hulp 

Alle sponsoren en donateurs willen we bedanken voor hun bijdragen dit jaar. Alle resultaten  hebben we voor een groot deel daaraan te danken. We mogen trots zijn op de resultaten die  we “together” hebben bereikt.  

We wensen u aangename kerstdagen en alle goeds voor een gezond en  voorspoedig nieuwjaar