IBAN: NL61ABNA 0621957739

Het projectgebied

Het projectgebied van Stichting Together bevindt zich in het zuiden van India in de staat Tamil Nadu. De eerste projecten waren in Thiruvettriyur, een arm en droog gebied waar we stenen huisjes bouwden en veel waterprojecten realiseerden. Voor het eerste Together Self Supporting Center werd op advies van deskundigen gekozen voor een locatie in Sembattu. Deze plaats ligt eveneens in Tamil Nadu, net buiten de stad Tiruchirapalli. 


Together Self Supporting Center:

Het Together Self Supporting Center, kortweg TSSC, is het centrale middelpunt van onze projecten. Doordat hier alle projecten samenkomen, worden ze hier zo veel als mogelijk aan elkaar gekoppeld zodat ze elkaar versterken. Zo kunnen emancipatieprojecten (onder andere in het Togetherhome en de multifunctionele hal) ook een bijdrage leveren aan de boerderijen en aan het Togetherhome en aan de bedrijvigheid in de directe omringende dorpen.. De boerderijen zijn een soort zorgboerderijen geworden en bieden zinvolle dagbesteding voor bewoners van het Togetherhome. Een van de bewoners kan inmiddels zelfstandig de koeien melken. De winst van de boerderijen (producten die worden verkocht) wordt ingezet voor de instandhouding van het Togetherhome. De groente- en fruittuin en de grote visvijver dragen letterlijk bij aan het voeden van alle mensen die bij het project betrokken zijn. De dokterspost heeft een regionale functie naast de rol die het speelt voor de bewoners van het Togetherhome. De multifunctionele wordt ook voor dorpsbewoners beschikbaar gesteld voor trouwerijen en andere feesten. De opbrengst hiervan draagt weer bij aan het in stand houden van het gehele project.