IBAN: NL61ABNA 0621957739

Nieuwsbrief Voorjaar 2024

Bezoek aan de projecten.

Afgelopen januari is een aantal bestuursleden op bezoek geweest bij het ontwikkelingsproject van Stichting Together in Anbaham op het platteland in het zuiden van India. 

Na aankomst in Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu, moesten we nog een uurtje of zes rijden om op de plaats van bestemming, onze projectplaats, aan te komen. Onderweg even een stop voor een hapje kokosnoot.

Afbeelding met buitenshuis, hemel, grond, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijving

          Daarna verder rijden naar Anbaham naar onze verblijfplaats bij o.a. het Togetherhome.

Afbeelding met overdekt, muur, meubels, Linnengoed

Automatisch gegenereerde beschrijving
Afbeelding met muur, badkamer, Sanitair armatuur, loodgieterswerk

Automatisch gegenereerde beschrijving

                                                        Onze verblijfplaats bij het ontwikkelingsproject.

Van ontwikkelingsproject naar self supporting project.

Het ontwikkelingsproject van onze stichting bestaat op dit moment uit een opvangtehuis voor geestelijk beperkte en zieke mannen (het Togetherhome), een (zorg)boerderij, een dokterspost en een multi functioneel gebouw.  In het Togetherhome worden minderbedeelde mensen opgevangen waarvoor hulp onmisbaar is. De kosten voor dit tehuis worden gedekt door de opbrengsten uit de boerderij, het verhuren van het multi functioneel gebouw en UW DONATIE. Daarnaast biedt de boerderij werkgelegenheid aan de minderbedeelde mensen uit de omgeving die ook gebruik kunnen maken van de dokterspost. Tijdens ons bezoek hebben we gezien dat de hele omgeving zich met onze projecten mee ontwikkelt. De artsen van de dokterspost verlenen natuurlijk ook medische zorg aan de bewoners van het Togetherhome. Om het project in de toekomst selfsupporting te krijgen, hebben we naast de inkomsten uit de boerderij en het verhuren van het multi functioneel gebouw uw hulp heel hard nodig (zie het eind van deze nieuwsbrief). 

. 

Afbeelding met hemel, buitenshuis, plant, palmboom

Automatisch gegenereerde beschrijving

                                                                             De dokterspost.

Het multifunctionele gebouw.

Dit gebouw wordt straks voor diverse doeleinden gebruikt. Het is met een doorgang verbonden aan het Togetherhome. Het geeft de mogelijkheid om met alle bewoners, het zorgpersoneel en eventuele

Food sponsors tegelijkertijd te eten. Dat was tot de ingebruikname van dit gebouw niet mogelijk. Ook kan het gebouw gebruikt worden voor dagbesteding voor de mensen met een beperking van het Home. Daarnaast wordt het beschikbaar gesteld voor mensen uit de omliggende dorpen om er hun verjaardag of bruiloft te vieren. Als gemeld zijn deze inkomsten nodig om de kosten van het gebouw te dragen.

Afbeelding met buitenshuis, hemel, plant, wolk

Automatisch gegenereerde beschrijving

                                                              Het multifunctionele gebouw.

De verdieping op het multifunctionele gebouw.

De Stichting Together wil samen met de beheerders ter plekke het gebouw uitbreiden met een verdieping. Die zal worden gebruikt voor educatie aan straatkinderen uit de buurt, voor workshops en educatie aan (jonge) vrouwen om ze maatschappelijk weerbaarder te maken. De extra ruimte is ook bestemd voor bijeenkomsten van vrouwengroepen voor het oprichten van een eigen bedrijfje.  

Ook de wens een tehuis te bouwen voor alleenstaande ouderen hebben we in onze actielijst opgenomen. Doordat vrouwen in India ook steeds meer gaan werken blijven meer ouderen alleen achter. Voor deze groep mensen willen we een opvang bieden. Met de voltooiing van deze projecten komt het doel om het gehele ontwikkelingsproject selfsupporting te maken dichtbij.

Het totaal van alle deelprojecten biedt werk en inkomen aan de mensen ter plekke en zorg aan de mensen die het nodig hebben. U kunt ons steunen door gebruik te maken van de donatie mogelijkheid via de qr code helemaal onderaan deze nieuwsbrief. Gebruik uw bank-app scanner of, in het geval van ING-bankrekening, een algemene qr scanner.

De website.

Kijk voor meer en uitgebreide informatie op onze website: https://www.stichting-together.nl

Dank

Namens Stichting Together willen we iedereen bedanken die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan de projecten. 

Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met schermopname, cirkel, patroon, Elektrisch blauw

Automatisch gegenereerde beschrijving