IBAN: NL61ABNA 0621957739

Melkveebedrijf

Onze eerste boerderij doet het goed en en levert gunstige resultaten. Het werk wordt gedaan door een boer, samen met zijn vrouw en mensen uit de buurt. Verder is er een melkman die dagelijks de melk verkoopt. 

Per motorfiets gaat de melk direct van koe naar consument.
De koeien op stal.

Er zijn ongeveer 14 melkgevende koeien die speciaal zijn geselecteerd om hun melkproductie in droge gebieden. De melkproductie kan verder omhoog gebracht worden door betere voeding voor de koeien. Door de extra melkopbrengst kan er winst gemaakt worden. Verder kan het financiële resultaat nog verbeteren door meer diervoeder zelf te verbouwen. Studenten van de Agrarische Hogeschool in Den Bosch speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling hiervan. Daarnaast worden mogelijkheden ontwikkeld voor de productie van levensmiddelen. Op de geitenboerderij is een verhoogde vloer aangebracht waarop een aantal geiten verblijft en daar onder is ruimte voor kippen. 

Het onderkomen voor de koeien.
Onderkomen voor geiten en kippen.

De verdiensten van de geiten- en kippenboerderij worden gehaald uit de verkoop van kippen- en geitenvlees en van eieren. Er is een toenemende vraag naar deze producten. De locatie betrekkelijk dicht bij een grote stad is belangrijk voor groeiende verkoopmogelijkheden.