IBAN: NL61ABNA 0621957739

Nieuwsbrief december 2023


We hebben een aangepaste, nieuwe website. Het heeft even geduurd, er waren wat strubbelingen, maar sinds kort hebben we een nieuwe website. Deze website heeft een aangepaste inhoud en een vernieuwde opzet. Ook is de naam van de website veranderd. De nieuwe naam is: https://www.stichting-together.nl
Op de nieuwe site vindt u ook een qr-code die het eenvoudig maakt om een donatie te doen.

Bezoek aan de projecten van Stichting Together in India

De landelijke organisatie Wilde Ganzen steunt wereldwijd goede doelen projecten, ook onder andere twee projecten van Stichting Together. Een afvaardiging van Wilde Ganzen is afgelopen november daar op bezoek geweest. Een aantal bestuursleden van Stichting Together gaat in januari, op eigen kosten, naar India voor verder overleg. Uiteraard hebben we ook regelmatig contact via email en videogesprekken. In de Nieuwsbrief van begin volgend jaar zullen wij hiervan verslag doen.

Primary Health Center

Het project Primary Health Centre, onderdeel van het grote self supporting centre, is klaar. Deze dokterspost heeft een tweeledige functie. Het geeft bereikbare zorg voor mensen in de buurt op het platteland en het is een aanvulling voor de zorg aan de bewoners in het TogetherHome.

Afbeelding met buitenshuis, hemel, boom, eigendom

Automatisch gegenereerde beschrijving

                                                                  Primary Health Centre

Kerstmarkt school in Haren (Groningen)

De leerlingen en leerkrachten van de Christelijke Basisschool De Borg in het Groningse Haren (500 leerlingen) hebben op hun jaarlijkse kerstmarkt zelfgemaakte kerstspullen aan de man gebracht. Een prachtige actie waarbij de bezoekers voor een geweldige opbrengst hebben gezorgd: er werd voor ruim 2100 euro verkocht. Het bedrag komt geheel ten goede aan de projecten van onze stichting. Hartelijk dank jongens en meisjes, leerkrachten en andere betrokkenen, we zorgen dat het geld goed wordt besteed.

Afbeelding met scène, kerstboom, kleding, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nog meer nieuws uit Haren want ook software en It-bedrijf New Nexus, dat daar is gevestigd, heeft een actie voor ons TogetherHome project op touw gezet. Opbrengst 1410 Euro!

Afbeelding met tekst, kerstboom, voertuig, Landvoertuig

Automatisch gegenereerde beschrijving

Dining / Multi Function Hall

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om dit gebouw te realiseren. Het gebouw gaat via een sluis verbonden worden met het TogetherHome. In het TogetherHome zijn er twee verdiepingen met ieder gemiddeld 25 patiënten. De bedoeling is dat alle patiënten inclusief verzorgers en voedsel-donateurs van buitenaf gezamenlijk kunnen eten. Het gebouw gaat tevens gebruikt worden voor dagbesteding activiteiten voor de patiënten. Ook, om inkomsten te genereren, kunnen er verjaardagen en of andere feesten  voor de plaatselijke bevolking uit de omliggende dorpen gehouden worden. De bedoeling is om daarna een verdieping te plaatsen op deze Dining Hall die gebruikt gaat worden als educatiecentrum voor de kinderen uit de buurt. Het betreft een educatieve aanvulling op hetgeen ze op school leren en daarnaast extra lessen om hun vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen.

Dank

Namens Stichting Together willen we iedereen bedanken die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan de projecten. We wensen u aangename kerstdagen en alle goeds voor een gezond en voorspoedig nieuwjaar 

Mocht u dezer dagen nog willen doneren voor ons goede doel dan hebben we het voor u extra eenvoudig gemaakt. Scan de qr-code onderaan deze nieuwsbrief met uw bank-app of iedere andere qr-scanner en vul het bedrag in dat u wilt overmaken. Bij voorbaat hartelijk dank.

page4image16782832
Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving